Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0389-C0001
Номер на проект: 3МС-02-136/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентоспосбността и постигане устойчиво развитие на "Еврострой РХ" ЕООД чрез внедряване и сертифициране на СУОС по стандарт БДС EN ISO 14001:2005
Бенефициент: ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Еврострой РН” ЕООД, чрез внедряване на система за управление на качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS) - гаранция за качеството на предлаганите услуги в областта на архитектурните и инженеринговите дейности и технически консултации
Дейности: Дейности за консултантски услуги за разработване и внедряване на СУОС
Дейности за консултантски услуги за сертифициране на СУОС
Дейности за визуализация и публичност
Дейности за одит на проекта
Дейности за организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 897 BGN
Общ бюджет: 19 142 BGN
БФП: 14 356 BGN
Общо изплатени средства: 14 356 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 356 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 356 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 203 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 203 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 153 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 153 BGN
Финансиране от бенефициента 5 632 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Дейности за консултантски услуги за разработване и внедряване на СУОС
Индикатор 6 Дейности за консултантски услуги за сертифициране на СУОС
Индикатор 7 Одит на проекта
Индикатор 8 Проведени срещи
Индикатор 9 Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 10 Съставени отчети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз