Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0375-C0001
Номер на проект: 3МС-02-131/01.06.2011
Наименование: Внедряване на Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие и висока конкурентоспособност на „Метикс” ООД
Бенефициент: "МЕТИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на „МЕТИКС” ООД, чрез подобряване на управлението на въздействието върху околната среда в следствие работните/производствените процеси, като фактор за нейното устойчиво развитие на националния и европейския пазар.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Проектен старт
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Разработване и внедряване на СУОС съгласно стандарт ISO 14001:2004
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Сертифициране на СУОС съгласно ISO 14001:2004
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 457 BGN
Общ бюджет: 130 756 BGN
БФП: 96 759 BGN
Общо изплатени средства: 96 759 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 96 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 96 759 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 759 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 82 246 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 246 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 514 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 514 BGN
Финансиране от бенефициента 34 593 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти
Индикатор 5 Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти
Индикатор 6 Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз