Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0370-C0001
Номер на проект: 3МС-02-128/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на “Био Пауър” АД чрез покриване на международно признати стандарти
Бенефициент: БИО ПАУЪР АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване конкурентоспособността на фирма “Био Пауър” АД чрез покриване на международно признати стандарти.
Дейности: 1. Сформиране на екип за нуждите на проекта
2. Въвеждане Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001:2005
3.Осигуряване на компютърно оборудване за работа със специализиран софтуер14001:2005
4. Въвеждане на специализиран софтуер, необходим за управление на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001:2005
5. Сертификация на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001:2005
6. Визуализация на проекта (информационни дейности)
7. Провеждане на финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 149 BGN
Общ бюджет: 50 458 BGN
БФП: 37 844 BGN
Общо изплатени средства: 37 844 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 844 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 844 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 167 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 167 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 677 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 677 BGN
Финансиране от бенефициента 13 050 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз