Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0191-C0001
Номер на проект: 3МС-02-72/01.06.2011
Наименование: „Постигане на продуктово съответствие в „ЗЕБРА” ООД съгласно изискванията на БДС EN12899-1”.
Бенефициент: „ ЗЕБРА ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Постигане на продуктово съответствие, съгласно изискванията на БДС EN12899-1 в „Зебра” ООД.
Дейности: Дейност 1: Процедура за подбор на подизпълнители за предоставяне на услуги по сертификация на продукта
Дейност 2: Разработване на документация и формуляри за получаване на документ, удостоверяващ съответствието със стандарта
Дейност 3: Разработка на процедура за действие на стандарта и система за производствен контрол
Дейност 4: Извършване на оценки за съответствие, включително оценка от акредитиран орган
Дейност 5: Избор на доставчик за закупуване и инсталиране на машини
Дейност 6: Сертифициране на продукт за удостоверяване на съответствието с изискванията на стандарт БДС EN 12899-1
Одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 291 BGN
Общ бюджет: 161 083 BGN
БФП: 117 154 BGN
Общо изплатени средства: 117 154 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 117 154 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 154 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 99 581 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 581 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 573 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 573 BGN
Финансиране от бенефициента 45 105 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Постигнато продуктово съответствие с БДС EN 12899-1


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз