Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0171-C0001
Номер на проект: 3МС-02-70/01.06.2011
Наименование: „Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството и инвестиционна политика”
Бенефициент: „Телец 2002” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на "Телец 2002" ООД и подпомагане за устойчивото развитие на фирмата
Дейности: Процедура за подбор на подизпълнител по договор за предоставяне на консултанстки услуги
Изграждане, внедряване и подготовка за сертификация на СУК по ISO 9001:2008
Процедура за подбор на подизпълнител по договора за сертифициране по ISO 9001:2008
Сертификация на СУК по ISO 9001:2008
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 045 BGN
Общ бюджет: 4 963 BGN
БФП: 3 682 BGN
Общо изплатени средства: 3 682 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 682 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 682 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 130 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 130 BGN
В т.ч. Национално финансиране 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 552 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
552 BGN
Финансиране от бенефициента 1 755 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз