Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0169-C0001
Номер на проект: 3МС-02-69/01.06.2011
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Клиф Инвест” ООД чрез покриване на международно признати стандарти.
Бенефициент: „Клиф Инвест” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на фирма “Клиф Инвест” ООД чрез внедряване на международно признати стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 и подобряване на имиджа и пазарния дял.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Разработване и внедряване на интегрирана Система за управление на качеството и система за управление на околната среда
Дейност 3 Одитиране и сертифициране на интегрираната СУК и СУОС
Дейност 4 Публичност на проекта
Дейност 5 Одит и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 190 BGN
Общ бюджет: 17 480 BGN
БФП: 13 110 BGN
Общо изплатени средства: 13 110 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 110 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 110 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 144 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 967 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 967 BGN
Финансиране от бенефициента 7 730 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз