Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0158-C0001
Номер на проект: 3МС-02-66/01.06.2011
Наименование: АСУС инвестира във вашата сигурност
Бенефициент: „Агенция за сградно управление и сигурност” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на предприятието на вътрешния пазар, чрез сертифициране на Интегрирана Система за Управление, състояща се от Система за Управление на Качеството и Система за Управление на Информационната Сигурност, съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 и инвестиции в софтуерна система - ERP - за управление, автоматизация на бизнес процесите и централизиране на информационните потоци, допринасяща за внедряването и функционирането на СУК и СУИС
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Дейност 2. Процедури по поддоговаряне
Дейност 3.Доставка и внедряване на софтуерна система – ERP
Дейност 4.Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008 и на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 5. Сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008 и на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005.
Дейност 6. Визуализация и одит на проекта
Дейност 7. Закриване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 169 BGN
Общ бюджет: 69 925 BGN
БФП: 52 444 BGN
Общо изплатени средства: 52 444 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 444 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 444 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 577 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 577 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 867 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 867 BGN
Финансиране от бенефициента 18 056 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз