Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0155-C0001
Номер на проект: 3МС-02-65/01.06.2011
Наименование: ИНЖКОНСУЛТ – модерна и конкурентноспособна компания.
Бенефициент: „ИНЖКОНСУЛТ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на ИНЖКОНСУЛТ на вътрешния и международните пазари, чрез сертифициране на Система за Управление на Качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008 и инвестиции в специализирана софтуерна система за управление на бизнес процесите, допринасяща за внедряването и функционирането на СУК
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Дейност 2. Процедури по поддоговаряне
Дейност 3.Доставка и внедряване на софтуерна система – ERP.
Дейност 4.Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008
Дейност 5. Сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008.
Дейност 6. Визуализация и одит на проекта.
Дейност 7. Закриване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 040 BGN
Общ бюджет: 46 150 BGN
БФП: 34 613 BGN
Общо изплатени средства: 34 613 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 613 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 613 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 421 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 421 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 192 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 192 BGN
Финансиране от бенефициента 11 680 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 реакция на постъпили сигнали от клиенти
Индикатор 6 намаление на времето за изпълнение на отделни работни операции
Индикатор 7 увеличение на приходи от продажби
Индикатор 8 клиентска база
Индикатор 9 намаляване на разходите за хартия
Индикатор 10 брой внедрени специализирани софтуерни платформи за управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз