Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0321-C0001
Номер на проект: 3МС-02-114/01.06.2011
Наименование: Информационна сигурност по стандарт ISO 27001 – доверие и успех
Бенефициент: ТЕЛЕНОВА ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Повишаване конкурентоспособността на ТЕЛЕНОВА ООД на българския пазар, чрез внедряване на система за управление на информационната сигурност (СУИС), съгласно БДС EN ISO 27001:2005 – гаранция за качеството на предлаганите услуги.
Дейности: Дейност 1. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ одит и визуализация
2.КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ по Разработване и внедряване на СУИС
3.КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ за сертифициране на СУИС
4.ДЕЙНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИИ В АКТИВИ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 667 BGN
Общ бюджет: 213 802 BGN
БФП: 148 592 BGN
Общо изплатени средства: 148 592 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 592 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 592 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 304 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 304 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 289 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 289 BGN
Финансиране от бенефициента 65 681 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Сформиран екип за изпълнение на проекта- 3 човека
Индикатор 6 Проведени процедури за избор на изпълнители. Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 7 Изпълнени изискванията на ДО за публичност и визуализация – информационна табела
Индикатор 8 Изпълнени изискванията на ДО за публичност и визуализация – публикация
Индикатор 9 Изготвен одиторски доклад за удостоверяване разходите по проекта
Индикатор 10 Разработени необходимите документи и процедури
Индикатор 11 - Издаден сертификат по БДС EN ISO 27001:2007
Индикатор 12 Доставено и инсталирано оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз