Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0147-C0001
Номер на проект: 3МС-02-61/01.06.2011
Наименование: Подобряване на ефективността и управлението на „БКС Девня” ООД чрез покриване на изискванията на международно признати стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Бенефициент: „БКС-гр. София” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Девня
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентоспособността на фирма "БКС Девня" ООД и да се установи устойчив модел на растеж, посредством разработване, въвеждане и сертифициране по международно признатите стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Дейности: Подготвителни дейности
Подготовка за разработване на ИСУ – ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Разработване на ИСУ – ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 – Интегрирана система за управление
Внедряване на ИСУ – ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Сертификационен етап - Подготвителни дейности
Сертификационен етап - Сертифициране на фирмата по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Дейности, свързани с визуализация и одит
Дейности, свързани с управлението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РИНА БЪЛГАРИЯ
"ИнтерКит Консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 588 BGN
Общ бюджет: 16 240 BGN
БФП: 12 180 BGN
Общо изплатени средства: 12 180 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 180 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 180 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 353 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 353 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 827 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 827 BGN
Финансиране от бенефициента 5 863 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз