Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0302-C0001
Номер на проект: 3МС-02-109/01.06.2011
Наименование: Покриване на международно признати стандарти от АТЕ ПЛАСТ ООД
Бенефициент: ”АТЕ ПЛАСТ”ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е принос към устойчивото развитие на българските фирми, чрез повишаване на конкурентноспособността на АТЕ ПЛАСТ ООД.
Дейности: Дейност 1.1 Избор на консултантска фирма Избор на консултантска фирма
Дейност 1.2 Реализиране на консултантски услуги Реализиране на консултантски услуги
Дейност 2 Инвестиция Дейност 2.1 Избор на фирма-доставчик Избор на фирма-доставчик
Дейност 2.2. Реализиране на инвестицията Реализиране на инвестицията
Дейност 3.1 Избор на сертификационна фирма Избор на сертификационна фирма
Дейност 3.2. Реализиране на сертификационни услуги Реализиране на сертификационни услуги - съгласно ISO 14001 и продуктово съответствие съгласно BRC
Дейност 4 Информиране и публичност публикуване на 2 бр. ПР-статии, табела, стикери за оборудване
Дейност 5 Проверка на разходите – одит Проверка на разходите – одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 122 590 BGN
Общ бюджет: 95 164 BGN
БФП: 71 373 BGN
Общо изплатени средства: 71 373 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 71 373 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 373 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 60 667 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 667 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 706 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 706 BGN
Финансиране от бенефициента 40 864 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Увеличаване на поръчките
Индикатор 6 Намалена себестойност
Индикатор 7 Оценка на удовлетвореността на клиентите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз