Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0288-C0001
Номер на проект: 3МС-02-106/01.06.2011
Наименование: Покриване на международните стандарти за качество и сигурност на информацията, основополагащ елемент за повишаване конкурентоспособността и условие за интернационализация на дейността на Компас-преводачески услуги ЕООД
Бенефициент: "КОМПАС - ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на Компас - преводачески услуги, чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на работните процеси като фактор за устойчиво фирмено развитие на националния и европейския пазар.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 4 Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008 и на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 5 Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Дейност 6 Сертифициране на СУК съгласно Сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008 и на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 7 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 328 BGN
Общ бюджет: 56 645 BGN
БФП: 41 917 BGN
Общо изплатени средства: 41 917 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 41 917 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 917 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 630 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 630 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 288 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 288 BGN
Финансиране от бенефициента 14 872 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой
Индикатор 5 Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой.
Индикатор 6 Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти (лева)..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз