Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0282-C0001
Номер на проект: 3МС-02-103/01.06.2011
Наименование: “Инвестиции в нови хоризонти – внедряване на Интегрирана система за управление и закупуване на специализиран софтуер за оптимизиране на процесите в предприятието”
Бенефициент: ФИДЕЛИТИ ГРУП
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Фиделити груп" ООД Оптимизация на работните процеси в предприятието
Дейности: "Доставка на специализиран софтуер и компютърно оборудване" Доставка на специализиран софтуер и компютърно оборудване
"Избор на доставчик на специализиран софтуер и на компютърно оборудване" Избор на доставчик на специализиран софтуер и на компютърно оборудване
Избор на доставчик за разработване и внедряване на ИСУ
Изграждане и внедряване на ИСУ
Избор на сертифицираща организация
Сертификация на ИСУ
Публичност и визуализация на проекта
Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бюро веритас Варна" ЕООД
"ПРОФИТ" ООД
КОИС 2007 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 457 BGN
Общ бюджет: 39 091 BGN
БФП: 29 318 BGN
Общо изплатени средства: 29 318 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 318 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 318 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 921 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 921 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 398 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 398 BGN
Финансиране от бенефициента 10 486 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Разработени и внедрени системи за управление на качеството и информационната сигурност.
Индикатор 6 Закупени и внедрени специализирани софтуери.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз