Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0136-C0001
Номер на проект: 3МС-02-54/01.06.2011
Наименование: Конкурентоспособност на СД "ХИК-91 Пацев и с-ие" чрез внедряване на система за управление на безопасността на храните
Бенефициент: "ХИК-91 - ПАЦЕВ С-ИЕ" СД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Садово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на СД „ХИК-91 Пацев и с-ие”, чрез внедряване на международно признат стандарт за управлението на безопасността на храните, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 22000:2005.
Дейности: Изготвяне и внедряване на СУБХ
Сертифициране на СУБХ
Инвестиции в активи
Публичност и визуализация на проекта
Финализиране и финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 37 184 BGN
Общ бюджет: 46 714 BGN
БФП: 35 035 BGN
Общо изплатени средства: 35 035 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 035 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 035 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 780 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 780 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 255 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 255 BGN
Финансиране от бенефициента 12 395 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена СУБХ
Индикатор 6 Доставено измервателно оборудване
Индикатор 7 Увеличение нетни приходи от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз