Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/034-02
Наименование: „Мерки за предотвратяване на наводненията по река Бистрица в гр. Дупница”
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Мерки за предотвратяване на наводненията по река Бистрица в гр. Дупница” е повишаване качеството на живот на населението и екологичните условия чрез предотвратяване на рискове от наводнения и ерозия на речното легло на р. Бистрица в гр. Дупница.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 (дейността се извършва от 2 до 10 и от 13 до 24 м. от началото на проекта) СМР и озеленяване
дейност 4 (дейността се извършва от 2 до 10 и от 13 до 24 м. от началото на проекта) Строителен надзор
дейност 5 Публичност и визуализация на проекта
дейност 6 (дейността се извършва 10,11,12,22,23 и 24 м.) Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 028 879 BGN
Общ бюджет: 1 005 358 BGN
БФП: 1 005 358 BGN
Общо изплатени средства: 955 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 005 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 955 828 BGN
2014 0 BGN
2015 - 735 BGN
955 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 854 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 855 215 BGN
2014 0 BGN
2015 - 658 BGN
854 557 BGN
В т.ч. Национално финансиране 150 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 613 BGN
2014 0 BGN
2015 - 77 BGN
100 536 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз