Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0500-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Текстил-Трейд ООД повишава своята конкурентоспособност чрез продуктова сертификация съгласно Есо Тех 100
Бенефициент: 'ТЕКСТИЛ-ТРЕЙД'' ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Текстил-Трейд ООД повишава своята конкурентоспособност чрез продуктова сертификация съгласно Есо Тех 100
Дейности: I. Предварителни дейности
II. Консултантски услуги по изграждане на продуктова сертификация съгласно ECO TEX 100
III. Сертификация на техническа документация за продуктова сертификация по ECO TEX 100
IV.Информационни дейности
V.Одит на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 37 500 BGN
Общ бюджет: 33 761 BGN
БФП: 25 321 BGN
Общо изплатени средства: 25 321 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 321 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 321 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 523 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 798 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 798 BGN
Финансиране от бенефициента 12 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Намаление на производствените разходи.
Индикатор 6 Намаляване на брака.
Индикатор 7 Нарастване броя на клиентите.
Индикатор 8 Нарастване дела на износа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз