Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0501-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Система за управление на качеството във фирма “ПК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
Бенефициент: "ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Система за управление на качеството във фирма “ПК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
Дейности: Дейност 1 – Управление на проекта
Дейност 2 – подготовка и въвеждане на Система за управление на качеството
Дейност 3 – Закупуване на компютърна техника
Дейност 4 – Разработване, доставка и инсталиране на специализиран софтуер за управление на качеството.
Дейност 5 – Сертифициране на „ПК Инженеринг” ООД по стандарт ISO 9001:2008.
Дейност 6 – Визуализация и публичност
Дейност 7 – Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 864 BGN
Общ бюджет: 25 943 BGN
БФП: 19 457 BGN
Общо изплатени средства: 19 457 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 457 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 457 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 539 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 539 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 919 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 919 BGN
Финансиране от бенефициента 7 955 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Закупена техника от "ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Индикатор 6 Закупен софтуер от "ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Индикатор 7 Разработена СУК от "ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз