Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0509-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на БДС EN ISO 9001-2008 в “Орто-дизайн” ЕООД
Бенефициент: "ОРТО ДИЗАЙН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на БДС EN ISO 9001-2008 в “Орто-дизайн” ЕООД
Дейности: Дейност 1 – Управление на проекта
Дейност 2 – Разработване и внедряване на Система за управление на качеството
Дейност 3 – Закупуване на ДМА и ДНА
Дейност 4 – Сертификация по ISO 9001:2008
Дейност 5 – Визуализация и публичност
Дейност 6 – Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 613 BGN
Общ бюджет: 29 740 BGN
БФП: 22 305 BGN
Общо изплатени средства: 22 305 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 305 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 305 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 959 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 959 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 346 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 346 BGN
Финансиране от бенефициента 7 538 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Закупена техника.
Индикатор 6 Закупен софтуер
Индикатор 7 Разработена СУК.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз