Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0039-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/026-02
Наименование: Възстановяване на проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на квартал Бяла вода, община Перник
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване качеството на живот и съответните екологични условия, чрез предотвратяване на рискове от наводнения в община Перник, която ще бъде постигната, чрез възстановяване на р. Струма и укрепване на бреговете в района на кв. „Бела вода”.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 (СМР)
дейност 4 (Извършване на строителен надзор)
дейност 5 (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Изготвяне на документация по проекта)
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 941 627 BGN
Общ бюджет: 769 236 BGN
БФП: 769 236 BGN
Общо изплатени средства: 599 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 769 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 313 091 BGN
2013 286 236 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
599 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 653 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 280 134 BGN
2013 256 106 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
536 240 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 957 BGN
2013 30 130 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 087 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия
Индикатор 5 <>)(%% Туристи, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения
Индикатор 6 !!ЧЖ&* Пътници преминаващи през Перник от София към Кюстендил


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз