Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0121-C0001
Номер на проект: 3МС-02-48/01.06.2011
Наименование: Здравноосигурителен фонд "Медико-21" АД - качество и конкурентоспособност
Бенефициент: "ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД МЕДИКО-21" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на „Здравноосигурителен фонд Медико-21“ АД на националния и европейски пазар, чрез постигане на съответствие с международно признат стандарт и подобряване управлението на предоставяните услуги и бизнеса като цяло чрез внедряване на интегрирана система за управление на процесите
Дейности: Дейност 1 - „Проектен старт”
Дейност 2 -„Инвестиции в активи”
Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК
Дейност 4 - „Сертифициране на СУК
Дейност 5 - „Финализиране и финансов одит на проекта”
Визуализация
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 988 BGN
Общ бюджет: 173 763 BGN
БФП: 130 322 BGN
Общо изплатени средства: 130 322 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 130 322 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 322 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 110 774 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 548 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 548 BGN
Финансиране от бенефициента 49 663 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз