Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0275-C0001
Номер на проект: 3МС-02-98/01.06.2011
Наименование: Постигане на качество и ефективност чрез разработване на стандарта ISO 9001
Бенефициент: "Супернова медия" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на нашия проект е да повиши конкурентоспособността на „Супернова медия” ООД чрез оптимизиране, модернизация и подобряване на управлението на като фактор за устойчиво развитие на местния и европейски пазар
Дейности: Дейност II Избор на консултантска организация
Дейност III Разработване на система за управление на качеството
Дейност IV Внедряване и потвърждаване на СУК
Дейност V Избор на сертифицираща организация
Дейност VI Провеждане на сертификационен одит и издаване на сертификат
VII. Избор на доставчик на оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 925 BGN
Общ бюджет: 193 325 BGN
БФП: 144 994 BGN
Общо изплатени средства: 144 994 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 144 994 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 994 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 123 245 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 245 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 749 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 749 BGN
Финансиране от бенефициента 49 975 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Запитвания към изпълнители на услуги
Индикатор 6 Сключени договори за услуги
Индикатор 7 Анализ на състоянието на фирмата
Индикатор 8 Проведено обучение за принципите на ISO 9001
Индикатор 9 Разработена СУК
Индикатор 10 Внедрена система за качество
Индикатор 11 Индикатор 9
Индикатор 12 Индикатор 3


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз