Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0119-C0001
Номер на проект: 3МС-02-47/01.06.2011
Наименование: Покриване на международно признати стандарти.
Бенефициент: ЕТ "ДИАНЖЕЛИ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Да развие потенциала за конкурентно и ефективно производство, да се повиши производителността на труда и финансовата ефективност, да се разшири пазарното присъствие на ЕТ Дианжели – Ангел Ангелов
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнител на Консултантски услуги за внедряване на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO/TS 16949:2
Дейност 2 Консултантски услуги за внедряване на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO/TS 16949:2010
Дейност 3 Избор на изпълнител за доставка на активи
Дейност 4 Закупуване и доставка на дълготрайни материални активи
Дейност 5 Избор на изпълнител на Услуги за акредитирана сертификация на системи за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2010
Дейност 6 Услуги за акредитирана сертификация на системи за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2010
Дейност 7 Избор на изпълнител на други услуги - визуализация и Одит на проекта
Дейност 8 Визуализация и Одит на проекта
Дейност 9 Изготвяне на финален отчет за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 980 BGN
Общ бюджет: 169 200 BGN
БФП: 126 900 BGN
Общо изплатени средства: 126 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 900 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 865 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 865 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 035 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 035 BGN
Финансиране от бенефициента 45 660 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Закупени нови измервателни машини
Индикатор 6 Приходи от продажби 1
Индикатор 7 Приходи от износ 1


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз