Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0257-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/572
Наименование: Аз - бъдещият гражданин. Изграждане на ресурсен център за ученическо самоуправление и извънкласни дейности
Бенефициент: 56-то Средно общообразователно училище “Константин Иречек”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подпомагане личностното развитие на участниците чрез: 1. Увеличаване възможностите за творческо развитие на дарбите и дарованията на учениците и осмисляне на свободното им време..Да се направи училищният живот по-богат,пълноценен и привлекателен и да се насърчат личностните изяви 2. Утвърждаване на ученическото самоуправление и развитие на позитивни личностни нагласи на учениците чрез: изграждане на умения за общуване, чрез работа в екип, обучение в лидерство и демократично взимане на решения.
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1
1.*Информационна дейност, свързана с популяризирането на проекта-бюлетини 6 бр, изработване на значки и плакати, представяне на проекта в уеб-сайта на училището
2.*Подготовка на дейност 2 Дейност на клуб”Родолюбци”
2.*Изпълнение на дейност 2 Дейност на клуб “ Антириск”
2.1.*Дейност на клуб “Взаимопомощ”
2.2.*Дейност на клуб “Планинарство, пещерно дело и екология” .
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 581 BGN
Общ бюджет: 7 549 BGN
БФП: 7 549 BGN
Общо изплатени средства: 7 548 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 500 BGN
2009 2 894 BGN
2010 1 154 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 548 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 975 BGN
2009 2 460 BGN
2010 981 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 416 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 525 BGN
2009 434 BGN
2010 173 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 132 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз