Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0114-C0001
Номер на проект: 3МС-02-45/01.06.2011
Наименование: Система за управление на качеството в "Нов стил" ООД, гаранция за конкурентоспособност и развитие
Бенефициент: "Нов стил" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Нов стил” ООД, на европейския и национален пазар, чрез реализиране на инвестиции в специализиран софтеур технологии и внедряване на Система за управление на качеството в съответствие със Стандарт ISO 9001:2008.
Дейности: Изготвяне и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Инвестиция в активи
Публичност и визуализация
Финализиране и финансов одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Юнуз ООД
"Ханна" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 565 BGN
Общ бюджет: 81 256 BGN
БФП: 60 942 BGN
Общо изплатени средства: 60 942 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 60 942 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 942 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 800 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 141 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 141 BGN
Финансиране от бенефициента 20 522 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Внедрен софтуер
Индикатор 5 Проведени обучения на работещите
Индикатор 6 Създадени на нови работни места брой , включително за мъже, за жени Определение :Брутен брой създадени пеки работни места, изчислени на пълен работен ден
Индикатор 7 Създадени инвестиции лева брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия
Индикатор 8 Създадени нови колекции
Индикатор 9 Доставено оборудвване
Индикатор 10 Увеличаване на нетни приходи отт продажби
Индикатор 11 Проведено обучение на работещите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз