Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0113-C0001
Номер на проект: 3МС-02-44/01.06.2011
Наименование: "Информационна сигурност и защита на данни в МБАЛ Свети Панталеймон"
Бенефициент: Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Панталеймон" - Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ”, чрез качествено подобряване управлението на процесите и контрола на информационните ресурси и активи, като съвременно изискване на европейския пазар и нормативната база за постигане на адекватна информационна сигурност
Дейности: Проектен старт
Подготовка на дейност 2 Инвестиции в активи
Изпълнение на дейност 2 Инвестиции в активи
Подготовка на дейност 3: Разработване и внедряване на СУИС
Изпълнение на дейност 3 Разработване и внедряване на СУИС
Подготовка на дейност 4: Сертифициране на СУИС
Изпълнение на дейност 4: Сертифициране на СУИС
Подготовка на дейност 5:Финализиране и финансов одит на проекта
Изпълнение на дейност 5:Финализиране и финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 490 BGN
Общ бюджет: 185 329 BGN
БФП: 138 997 BGN
Общо изплатени средства: 138 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 025 BGN
2012 131 973 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 971 BGN
2012 112 177 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 148 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 054 BGN
2012 19 796 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 850 BGN
Финансиране от бенефициента 46 830 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприямачеството и новите технологии
Индикатор 4 Създадени нови работни места (включително за мъже/за жени)
Индикатор 5 Повишени общоболнични показатели
Индикатор 6 Внедрена СУИС
Индикатор 7 Внедрена система за контрол на достъпа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз