Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0106-C0001
Номер на проект: 3МС-02-41/01.06.2011
Наименование: «ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА „БЕСТИМЕКС” ООД»
Бенефициент: „БЕСТИМЕКС” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентните предимства на Бестимекс ООД, като му предостави възможност да отговори на европейските и международни стандарти.
Дейности: Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008.
Разработване и внедряване на Система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008
Избор на доставчик на Интегрирана управленска информационна система
Доставка и внедряване на Интегрирана управленска информационна система
Сертифициране на Бестимекс ООД по стандарта ISO 9001:2008
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Избор на сертифицираща организация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 145 500 BGN
Общ бюджет: 159 839 BGN
БФП: 119 879 BGN
Общо изплатени средства: 119 877 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 100 BGN
2012 90 777 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 877 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 735 BGN
2012 77 160 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 895 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 365 BGN
2012 13 616 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 981 BGN
Финансиране от бенефициента 48 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Успешно разработена и внедрена СУК в съответствие по стандарта ISO 9001:2008
Индикатор 6 Избрани изпълнители от страна на бенефициента
Индикатор 7 Доставена Интегрирана управленска информационна система
Индикатор 8 Получен сертификат за внедрена СУК по ISO 9001:2008
Индикатор 9 Поставена постоянна обозначителна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз