Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0563-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на международни стандарти в Елсистем Инженеринг ООД.
Бенефициент: "ЕЛСИСТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Божурище
Описание
Описание на проекта: Насърчаване конкурентоспособността на Елсистем Инженеринг ООД чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление като фактор за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес,постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност
Дейности: Въвеждане на Интегрирана Система за управление, отговаряща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005.
Осигуряване на оборудване и специализиран софтуер, допринасящи за въвеждане на интегрирана система за управление по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005.
Сертификация на интегрирана система за управление, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и 14001:2005.
Визуализация на проекта (информационни дейности).
Провеждане на финансов одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 348 BGN
Общ бюджет: 61 524 BGN
БФП: 46 143 BGN
Общо изплатени средства: 46 143 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 143 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 143 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 222 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 222 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 921 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 921 BGN
Финансиране от бенефициента 15 783 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена интегрирана система за управление на СУК
Индикатор 6 Закупени, доставени и внедрени в експлоатация 3бр. персонални компютри
Индикатор 7 Закупен, доставен и въведен в експлоатация 1бр. сървър
Индикатор 8 Закупен, доставен и внедрен 1бр. софтуер.
Индикатор 9 Сертифицирана интегрирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и ISO14001:2005


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз