Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0096-C0001
Номер на проект: 3МС-02-38/01.06.2011
Наименование: «ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТЕХНОВАКСИСТЕМ ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO 9001:2008»
Бенефициент: «ТЕХНОВАКСИСТЕМ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Стратегическата (общата) цел на проекта е повишаване конкурентноспособността и устойчивостта на Техноваксистем ООД
Дейности: Анализ и оценка на съществуващото състояние
Разработване на документация на СУ ISO 9001:2008
Подготовка за сертифициране на СУ ISO 9001:2008
Провеждане на тръжна процедура за определяне на изпълнител за доставка на оборудване
Доставка на оборудване
Сертифициране и придобиване на селтификат
Процедура за избор на одитор и одит на разходите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 375 BGN
Общ бюджет: 28 534 BGN
БФП: 21 401 BGN
Общо изплатени средства: 21 401 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 401 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 401 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 191 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 191 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 210 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 210 BGN
Финансиране от бенефициента 49 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Наръчник по качество
Индикатор 2 Доставено оборудване - 4 нови уреда
Индикатор 3 Издаден сертификат за Система за управление ISO 9001 : 2008


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз