Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0093-C0001
Номер на проект: 3МС-02-37/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентните предимства на "Дорс"ООД чрез внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството
Бенефициент: Дорс ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: 1. Затвърждаване на водеща позиция в предлагането на рекламни услуги, чрез повишаване на качеството 2. Изграждане на система за управление на качеството, чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Подготовка и избор на изпълнители за консултантски и сертификационни услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Подготовка за внедряване на система за управление на качеството
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Сертифициране на система за управление на качеството
Подготовка и изпълнение на Дейност 5Визуализация на резултатите от проекта и одит на проектните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 661 BGN
Общ бюджет: 9 320 BGN
БФП: 6 947 BGN
Общо изплатени средства: 6 947 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 947 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 947 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 905 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 905 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 042 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 042 BGN
Финансиране от бенефициента 2 959 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Запознатост с хармонизираното техническо законодателство и услуги по националната инфраструктура по качество
Индикатор 2 Съответствие на предлагани услуги с международно признати стандарти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз