Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0572-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на Система за управление на качеството и Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие на "многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински - Сливен"
Бенефициент: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ - СЛИВЕН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на МБАЛ - Сливен, чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на работните процеси както и на въздействието върху околната среда в следствие на тези работни процеси, което да доведе до устойчивото развитие на Болницата и предоставянето на по-качествени услуги на национално и европейско ниво .
Дейности: 1. Проектен старт
2. Избор на изпълнител на консултантски услуги и доставка на оборудване
3. Доставка на оборудване
4. Разработване и внедряване на СУК и СУОС
5. Избор на изпълнител на сертификационни услуги
6. ертифициранена СУК и СУОС
7. Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 117 956 BGN
Общ бюджет: 145 482 BGN
БФП: 107 656 BGN
Общо изплатени средства: 107 656 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 656 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 656 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 91 508 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 508 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 148 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 148 BGN
Финансиране от бенефициента 41 444 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти
Индикатор 6 Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти
Индикатор 7 Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз