Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0575-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на управлението на бизнеса
Бенефициент: "ЕМВЕКО" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на "Емвеко" АД
Дейности: Дейност 1. Формиране на екип
Дейност 2. Избор на консултант за внедряване на ISO 27001:2005
Дейност 3. Внедряване на ISO 27001:2005
Дейност 4. Сертифициране на СУСИ
Дейност 5. Избор на доставчик на ДНА – Интегрирана информационна система за управление на бизнеса
Дейност 6. Доставка на Интегрирана информационна система за управление на бизнеса
Дейност 7. Финален отчет и финален одит
визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 350 BGN
Общ бюджет: 88 480 BGN
БФП: 66 360 BGN
Общо изплатени средства: 66 360 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 360 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 360 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 56 406 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 406 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 954 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 954 BGN
Финансиране от бенефициента 23 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз