Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0075-C0001
Номер на проект: 3МС-02-31/01.06.2011
Наименование: "Подобряване на управлението, конкурентните предимства и пазарни позиции на ХИДРОТЕК ООД"
Бенефициент: ХИДРОТЕК ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез повишаване на ефективността и постигане н съответствие с международно признати стандарти
Дейности: Дейност1 Дейности за консултантски услуги Дейности за консултантски услуги - разработване, внедряване и подготовка за сертификация на СУК по EN ISO 9001:2008
Дейност 2 Дейности за инвестиции в активи Дейности за инвестиции в активи - доставка на ДМА
Дейност 3 Дейности за услуги за сертифициране на СУК Дейности за услуги за сертифициране на СУК - сертификация на СУК по EN ISO 9001:2008
Дейност 4 Други дейности, свързани с изпълнението на проекта Други дейности, свързани с изпълнението на проекта - визуализация на проекта, одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 673 BGN
Общ бюджет: 135 280 BGN
БФП: 100 784 BGN
Общо изплатени средства: 100 784 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 100 784 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 784 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 666 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 666 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 118 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 118 BGN
Финансиране от бенефициента 35 828 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Постоянна табела
Индикатор 6 Доклад от извършен одит
Индикатор 7 Успешно реализиран проект на Хидротек ООД
Индикатор 8 Въведени нови нехнологии/продукти/услуги
Индикатор 9 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз