Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0055-C0001
Номер на проект: 3МС-02-28/01.06.2011
Наименование: Повишаване на ефективността и информационната сигурност
Бенефициент: Вали компютърс ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на "Вали Компютърс" ООД
Дейности: Дейност 1 -Формиране на екип;
Дейност 2- Избор на консултант за внедряване на ISO 27001:2005
Дейност 3- Внедряване на ISO 27001:2005
Дейност 4 – Сертификация на СУИС
Дейност 5 – Избор на доставчик на ДНА Интегрирана информационна система за управление на бизнеса
Дейност 6 –Доставка на Интегрирана информационна система за управление на бизнеса
Дейност 7 – Финален отчет и финален одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 600 BGN
Общ бюджет: 105 215 BGN
БФП: 78 911 BGN
Общо изплатени средства: 78 911 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 78 911 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 911 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 075 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 075 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 837 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 837 BGN
Финансиране от бенефициента 27 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 внедрена система за управление на информационната сигурност
Индикатор 5 въведена интегрирана система за управление на бизнеса
Индикатор 6 нарастване на дела на корпоративните клиенти и дилърите
Индикатор 7 повишена ефективност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз