Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0041-C0001
Номер на проект: 3МС-02-23/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на 2 Плюс България АД чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност
Бенефициент: 2 Плюс България
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: "1. Повишаване на конкурентоспособността на 2 Плюс България АД ; 2. Разширяване на дейността извън територията на България, тоест по-голям дял предлагне на Европейските пазари.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на консултант
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Разработване и внедряване на интегрираната система за управление на качеството, информационната сигурност и управление на ИТ услугитте
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Избор на сертифицираща организация и сертифициране
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Визуализация, одит и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 660 BGN
Общ бюджет: 35 316 BGN
БФП: 26 487 BGN
Общо изплатени средства: 26 487 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 487 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 487 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 514 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 514 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 973 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 973 BGN
Финансиране от бенефициента 11 553 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Оптимизиранa организация и ефективно планиране
Индикатор 4 Повишено доверие на клиентите
Индикатор 5 Подобрено качество на продуктите
Индикатор 6 Повишена информационна сигурност
Индикатор 7 Подобрено управление на ИТ услугите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз