Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0595-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Управление на качеството и информационната сигурност в Консултантска кантора „Филипов и партньори”
Бенефициент: "ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентноспособността на Консултантска кантора „Филипов и партньори”, чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на работните процеси и информационната сигурност като фактор за нейното устойчиво развитие на националния и европейския пазар.
Дейности: Дейност 1. Проектен старт Сформиране на екип за управление на проекта и разпределяне на отговорностите
Дейност 2. Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване
Дейност 3. Доставка на оборудване Доставка на хардуерно оборудване и софтуер
Дейност 4 . Разработване и внедряване на СУК съгласно ISO 9001:2008 и на СУИС съгласно ISO 27001:2005 Разработване и внедряване на СУК съгласно ISO 9001:2008 и на СУИС съгласно ISO 27001:2005
Дейност 5. Избор на изпълнител на сертификационни услуги. Избор на изпълнител на сертификационни услуги.
Дейност 6. Сертифициране на СУК съгласно ISO 9001:2008 и на СУИС съгласно ISO 27001:2005 Сертифициране на СУК съгласно ISO 9001:2008 и на СУИС съгласно ISO 27001:2005
Дейност 7. Финализиране на проекта - одит и визуализация. Финализиране на проекта - одит и визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 353 BGN
Общ бюджет: 198 930 BGN
БФП: 147 208 BGN
Общо изплатени средства: 147 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 147 208 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 127 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 127 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 081 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 081 BGN
Финансиране от бенефициента 51 773 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой).
Индикатор 6 Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой
Индикатор 7 Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти (лева) във "ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ" ООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз