Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0040-C0001
Номер на проект: 3МС-02-22/01.06.2011
Наименование: Информационната сигурност - ключ към подобряване на управлението в "Дилком България" ООД
Бенефициент: "ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да насърчи конкурентоспособното развитие на „Дилком България” ООД чрез покриване на международно признат стандарт в областта на управлението на информационната сигурност
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Управление, наблюдение, контрол, вътрешна оценка и отчетност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Разработване и внедряване на СУСИ в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 27001:2005
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Сертифициране на внедрената СУСИ в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 27001:2005
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Разработване и внедряване на специализиран софтуер за постигане на съответствие с внедрената СУСИ
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Визуализация и одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 775 BGN
Общ бюджет: 142 457 BGN
БФП: 106 843 BGN
Общо изплатени средства: 106 843 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 106 843 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 843 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 816 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 816 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 026 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 026 BGN
Финансиране от бенефициента 46 925 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Избрани изпълнители от страна на бенефициента за извършване на консултантските и сертификационни услуги по проекта и доставка и внедряване на софтуер за управление на документи, данни и системи
Индикатор 6 Успешно разработена и въведена СУСИ в предприятието в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 27001:2005
Индикатор 7 Получен сертификат за въведената СУСИ по ISO/IEC 27001:2005
Индикатор 8 Успешно разработен и внедрен софтуер за управление на документи, данни и системи
Индикатор 9 Извършена визуализация на проекта - Публикувана информация за проекта на уеб страницата на компанията.
Индикатор 10 Извършена визуализация на проекта – Поставени постоянни обозначителни табели в офис Варна и офис София
Индикатор 11 Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 12 Верифицирани разходи по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз