Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0272-C0001
Номер на проект: 3МС-02-96/01.06.2011
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на Аксиор ООД чрез управление на информационната сигурност и сертификация по ISO 27001
Бенефициент: "АКСИОР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на Аксиор ООД чрез въвеждане и сертификация на система за информационна сигурност по стандарта ISO 27001
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 0 – Организация и управление
Дейност 1 – Консултантска услуга за разработване на СУИС
Дейност 1.1 – Консултантска услуга за внедряване на СУИС
Дейност 2 - Инвестиции ДМА и ДНМА
Дейност 3 - Сертификация по ISO 27001:2005
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 583 BGN
Общ бюджет: 153 875 BGN
БФП: 115 406 BGN
Общо изплатени средства: 115 406 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 115 406 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 406 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 98 095 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 095 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 311 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 311 BGN
Финансиране от бенефициента 39 861 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой закупено оборудване в "АКСИОР" ООД
Индикатор 6 % произведена продукция за износ
Индикатор 7 Учеличение на оползотворяването на наличния капацитет в човекочасове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз