Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0027-C0001
Номер на проект: 3МС-02-17/01.06.2011
Наименование: Повишаване на информационната сигурност и усъвършенстване на управлението на Интерпред Партнер АД
Бенефициент: "Интерпред Партнер" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: "1. Повишаване на конкурентоспособността на „Интерпред Партнер” АД; 2. Разширяване на дейността извън територията на България, тоест по-голям дял предлагне на Европейските пазари.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Сформиране на екип на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Избор на консултант.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Разработване и внедряване на система за управление на информационната сигурност
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Избор на доставчик на специализирана интегрирана информационна софтуерна система за контрол на достъпа до информационните и мрежови ресурси на организацията.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Доставка и инсталиране на специализирана интегрирана информационна софтуерна система за контрол на достъпа до информационните и мрежови ресурси на организацията
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Избор на сертифицираща организация и сертифициране
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Визуализация, одит и отчитане на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 155 BGN
Общ бюджет: 148 330 BGN
БФП: 111 248 BGN
Общо изплатени средства: 111 248 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 111 248 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 248 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 94 560 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 687 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 687 BGN
Финансиране от бенефициента 37 385 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Повишено доверие на клиентите
Индикатор 6 Създадена и въведена Система за управление на информационната сигурност
Индикатор 7 По-голям дял предлагане на Европейските пазари
Индикатор 8 Разработена и въведена интегрирана информационна система
Индикатор 9 Закупен и доставен сървър, обслужващ въведената софтуерна система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз