Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0026-C0001
Номер на проект: 3МС-02-16/01.06.2011
Наименование: Внедряване и сертифициране на международен стандарт ISO 9001:2008 за повишаване на конкурентоспособността в "Чехобул" ООД
Бенефициент: "Чехобул"ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на Чехобул ООД на националния и регионален пазар, чрез постигане на съответствие с международно признат стандарт, подобряване на управлението, както и чрез инвестиции в диагностично оборудване
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 - „Инвестиции в активи”
Изпълнение на Дейност 2 -„Инвестиции в активи”
Подготовка на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК
Изпълнение на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК
Подготовка на Дейност 4 - „Сертифициране на СУК
Изпълнение на Дейност 4 - „Сертифициране на СУК
Подготовка на Дейност 5 - „Финализиране и финансов одит на проекта”
Изпълнение на Дейност 5 - „Финализиране и финансов одит на проекта”
Консултантски услуги за написването на проекта
Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ВЕРТИНИТИ
"ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 128 BGN
Общ бюджет: 191 429 BGN
БФП: 143 572 BGN
Общо изплатени средства: 143 572 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 143 572 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 572 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 122 036 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 036 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 536 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 536 BGN
Финансиране от бенефициента 48 043 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена СУК.
Индикатор 6 Доставено оборудване
Индикатор 7 Доставени ДНА
Индикатор 8 Внедрена интегрирана система за управление на бизнеса
Индикатор 9 Повишени нетни приходи от продажби
Индикатор 10 Внедрена интегрирана система за управление на бизнеса


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз