Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0022-C0001
Номер на проект: 3МС-02-13/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентните предимства на "Дармед сервиз" ООД- Пловдив"
Бенефициент: "Дармед сервиз"ООД - Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на „ДАРМЕД СЕРВИЗ” ООД на националния и регионален пазар, чрез постигане на съответствие с международно признат стандарт, подобряване на управлението, както и чрез инвестиции в лабораторно оборудване
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 -„Инвестиции в активи”
Изпълнение на Дейност 2 -„Инвестиции в активи”
Подготовка на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК
Изпълнение на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК
Подготовка на Дейност 4 - „Сертифициране на СУК
Изпълнение на Дейност 4 - „Сертифициране на СУК
Подготовка на Дейност 5 - „Финализиране и финансов одит на проекта”
Изпълнение на Дейност 5 - „Финализиране и финансов одит на проекта”
Консултантски услуги за написването на проекта
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 892 BGN
Общ бюджет: 178 870 BGN
БФП: 134 152 BGN
Общо изплатени средства: 134 152 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 134 152 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 152 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 114 030 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 030 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 123 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 123 BGN
Финансиране от бенефициента 44 964 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена СУК
Индикатор 6 Доставено оборудване,
Индикатор 7 Доставени ДНА
Индикатор 8 Внедрена интегрирана система за управление на бизнеса
Индикатор 9 Повишени нетни приходи от продажби
Индикатор 10 Внедрена интегрирана система за управление на бизнеса


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз