Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0621-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване и сертифициране на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, съгласно международен признат стандарт.
Бенефициент: "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на цялостната конкурентоспособност на “Проучване и добив на нефт и газ” АД, чрез въвеждане на система за управление на качеството съгласно международно признат стандарт
Дейности: 1. Консултантски услуги за разработване и въвеждане на СУК ISO 9001:2008
2. Услуга за сертифициране на СУК ISO 9001:2008
3. Одит на проекта и визуализация
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 653 BGN
Общ бюджет: 35 651 BGN
БФП: 26 738 BGN
Общо изплатени средства: 26 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 738 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 728 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 728 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 011 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 011 BGN
Финансиране от бенефициента 11 884 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Увеличение на прозиводителността
Индикатор 6 Намаление на разходите за ел. енергия
Индикатор 7 Намаление на себестойността на добиваните продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз