Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0623-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: МИКРОСИС КО – СИГУРНИЯТ ПАРТНЬОР НА БАЛКАНИТЕ
Бенефициент: "МИКРОСИС КО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждането на система за управление на качеството, която да бъде базирана на съвременните информационни технологии и в тази връзка, придобиване на международно признат стандарт – ISO 9001-2008 като основен фактор за неговото конкурентоспособно развитие
Дейности: 1.Доставка на ДМА (мобилен компютър)
2. Доставка на ДНА (ERP система)
3. Изработка и доставка на информационна табела
4. Консултантски услуги за привеждане на стопанската дейност към ISO 9001:2008
5. Сертификация по ISO 9001:2008
6. Одит на разходите п опроекта
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 456 BGN
Общ бюджет: 26 968 BGN
БФП: 20 224 BGN
Общо изплатени средства: 20 224 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 224 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 224 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 191 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 191 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 034 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 034 BGN
Финансиране от бенефициента 6 821 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 1. Въведена СУК
Индикатор 5 2. Изготвен Наръчник по качество и съответните приложения
Индикатор 6 3. Проведени вътрешни одити
Индикатор 7 4. Проведен сертификационен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз