Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0252-C0001
Номер на проект: 3МС-02-88/01.06.2011
Наименование: Система за управление на качеството в "Д.Младенов" ЕООД, гаранция за бъдещо развитие
Бенефициент: "Д.Младенов" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на “Д. Младенов” ЕООД на националния и регионален пазар, чрез постигане на съответствие с международно признат стандарт ISO9001:2008
Дейности: Дейност 1 Изготвяне и внедряване на СУК
Дейност 2 Сертифициране на СУК
Дейност 3 Публичност и визуализация на проекта
Дейност 4 Финализиране и финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 629 BGN
Общ бюджет: 15 168 BGN
БФП: 11 376 BGN
Общо изплатени средства: 11 376 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 376 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 376 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 670 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 670 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 706 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 706 BGN
Финансиране от бенефициента 3 876 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена СУК.
Индикатор 6 Проведени обучения и срещи на специалисти в областта на медицинската техника
Индикатор 7 Въведени нови услуги в "Д.Младенов" ЕООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз