Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0014-C0001
Номер на проект: 3МС-02-8/01.06.2011
Наименование: „Повишаване на качеството и утвърждаване на пазарните позиции на Нитов Инженеринг чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството и околната среда”
Бенефициент: „Нитов Инженеринг” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: "1. Повишаване на конкурентоспособността на Нитов Инженеринг ЕООД; 2. Подобряване на имиджа и пазарния дял.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Сформиране на екип на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Избор на консултант
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Разработване и внедряване на система за управление на качеството и околната среда
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Избор на сертифицираща организация и сертифициране
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Публичност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Одит и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 341 BGN
Общ бюджет: 18 860 BGN
БФП: 14 145 BGN
Общо изплатени средства: 14 145 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 145 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 145 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 023 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 023 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 122 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 122 BGN
Финансиране от бенефициента 4 780 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Оптимизиранa организация и ефективно планиране
Индикатор 4 Подобрено качество на продуктите
Индикатор 5 Повишено доверие на клиентите
Индикатор 6 По-голям дял предлагне на Европейските пазари


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз