Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0221-C0001
Номер на проект: 3МС-02-80/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на "АДС Консулт" ООД чрез въвеждане на "Система за Управление Сигурността на Информацията" /СУСИ/ на база ISO/IEC 27001:2005
Бенефициент: "АДС Консулт" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарните позиции на "АДС Консулт" ООД, чрез въвеждане на система за управление на база ISO/IEC 27001:2005
Дейности: Закупуване и въвеждане в експлоатация (инсталиране) на оборудване и софтуер
Сертифициране на СУ (Избор на изпълнител за сертификация)
Сертифициране на СУ (Изпълнение: Провеждане на сертификация)
Одит на проекта етап 1
Одит на проекта (Подготовка и изпълнение)
Визуализация на проекта (Подготовка и изпълнение) - текущо
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 695 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 21 565 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Сключване на договор за консултиране по бизнес управление
Индикатор 6 Сключване на договори с клиенти, изискващи от "АДС Консулт" ООД наличие на сертификат по ISO/IEC 27001:2005
Индикатор 7 Увеличение на сключените договори с клиенти за всички видове услуги
Индикатор 8 Увеличение на средната стойност на един договор (увеличение на добавената стойност)
Индикатор 9 Увеличение на сключените договори с клиенти за консултиране по управление на сигурност на информацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз