Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0628-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Система за управление на качеството в Дабъл Д ЕООД
Бенефициент: "ДАБЪЛ Д" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспо-собността на Дабъл Д ЕООД, чрез въвеждане на международен стандарт ISO 9001 - 2008
Дейности: Управление на проекта
Разработване и внедряване на система за управление на качеството
Доставка на техника и софтуер
Сертификация на Дабъл Д ЕООД по стандарт ISO 9001 – 2008
Визуализация и публичност на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 550 BGN
Общ бюджет: 37 897 BGN
БФП: 28 423 BGN
Общо изплатени средства: 28 423 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 28 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 423 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 423 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 159 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 159 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 263 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 263 BGN
Финансиране от бенефициента 9 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 закупена техника
Индикатор 2 закупен специализиран софтуер за ИСО 9001
Индикатор 3 разработена вътрешно фирмена документация
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепеното предприятие (брой)
Индикатор 5 създадени нови работни места брой
Индикатор 6 създадени инвестиции в хил.евро
Индикатор 7 проекти в подкрепа на бизнеса


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз