Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0009-C0001
Номер на проект: 3МС-02-4/01.06.2011
Наименование: "Конкурентспособност и развитие на "Универсал -95" ООД
Бенефициент: "Универсал 95" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Универсал – 95” ООД, чрез внедряване на Система за управление на околната среда и покриване на изискванията на стандарт ISO 14001:2004.
Дейности: Избор на изпълнител на консултантска услуга по внедряване на СУОС Избор на изпълнител на консултантска услуга по внедряване на СУОС
Внедряване на СУОС услуга-Внедряване на СУОС
Избор на изпълнетиел и доставка на оборудване Доставка на оборудване
Избора на сертифицираща организация и сертифициране по СУОС Услуга - сертифициране по СУОС
Визуализация и публичност Услуга - визуализация
финансов одит, отчитане на проекта услуга - одит
Консултантски услуги за написване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 014 BGN
Общ бюджет: 27 791 BGN
БФП: 20 843 BGN
Общо изплатени средства: 20 843 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 843 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 843 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 716 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 716 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 126 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 126 BGN
Финансиране от бенефициента 9 338 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена СУОС
Индикатор 6 Доставено оборудване
Индикатор 7 Увеличаване на нетни приходи от продажби
Индикатор 8 Увеличаване на проведените годишни технически прегледи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз