Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0194-C0001
Номер на проект: 3МС-02-74/01.06.2011
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Арт Стил ООД с покриване на международно признати стандарти.
Бенефициент: АРТ СТИЛ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентните предимствана Арт Стил ООД с оптимизиране на производствения процес чрез въвеждаме на система за управление на качеството, закупуване на необходимите хардуерни и софтурни средства за адекватното и поддържане и оценяване съответствието и съгласно стандарта ISO 9001:2008
Дейности: Сформиране на екип
Избор на подизпълнители
Изграждане на СУК
Закупуване на компютърно оборудване
Закупуване и внедряване на софтуер
Сертификация
Отчитане на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 151 BGN
Общ бюджет: 64 000 BGN
БФП: 48 000 BGN
Общо изплатени средства: 48 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 000 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 800 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 200 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 200 BGN
Финансиране от бенефициента 18 384 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Пазарен дял
Индикатор 5 Нетни приходи
Индикатор 6 Бракувани продукти
Индикатор 7 Грешки в работата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз