Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0193-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/566
Наименование: "Ние мислим за нашето бъдеще"
Бенефициент: Община Струмяни
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Струмяни
Описание
Описание на проекта: Подобряване жизнената среда на децата от община Струмяни, даване на възможност за изяви и развитие, ангажиране на свободното
Дейности: 1. дейност 1 Координационна среща на екипа по проекта и експертите
2. дейност 2 Подбор и обучение за ръководителите на клубовете по интереси
3. дейност 3 Изготвяне на планове и програми за работата на всеки клуб
4. дейност 4 Провеждане на информационна кампания сред учениците за дейността на клубовете по интереси
5. дейност 5 Закупуване на оборудване и консумативи за клубовете
6. дейност 6 Работа на клубовете (провеждане на занятия
7. дейност 7 Участия в състезания, конкурси
8. дейност 8 Провеждане на зелено училище
9. дейност 9 Организиране и провеждане на изложба на тема „Природа”
10. дейност 10 Информационни дни сред учителите за значението на интерактивното обучение и постигнатите резултати по време на проекта
11. дейност 11 Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 040 BGN
Общ бюджет: 21 777 BGN
БФП: 21 777 BGN
Общо изплатени средства: 21 771 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 608 BGN
2009 0 BGN
2010 17 163 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 771 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 917 BGN
2009 0 BGN
2010 14 589 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 506 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 691 BGN
2009 0 BGN
2010 2 574 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 266 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз