Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0054-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1009/12.05.2011
Наименование: Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.05.2011
Начална дата: 12.05.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел е подкрепа за дейности, осигуряващи правилното, прозрачно и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР посредством наблюдение и контрол на изпълняваните проекти с оглед намаляване на риска от недобро/некачествено изпълнение и допускане на нередности.
Дейности: дейност 4: Вътрешен мониторинг и контрол
дейност 3: Извършване на проверки на място, докладване на резултатите от извършените проверки, както и последващо проследяване на резултатите от тези проверки
дейност 5: Дейности за информация и публичност
дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители
дейност 1: Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 577 008 BGN
Общ бюджет: 3 165 364 BGN
БФП: 3 165 364 BGN
Общо изплатени средства: 3 165 364 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 165 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 432 289 BGN
2013 1 204 148 BGN
2014 983 156 BGN
2015 545 770 BGN
3 165 364 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 690 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 367 446 BGN
2013 1 023 526 BGN
2014 835 682 BGN
2015 463 905 BGN
2 690 559 BGN
В т.ч. Национално финансиране 474 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 64 843 BGN
2013 180 622 BGN
2014 147 473 BGN
2015 81 866 BGN
474 805 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Извършени проверки на място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз